9.6 gebaseerd op 247 reviews
Gratis Gratis verzending vanaf 79 euro
Goed Goedkoopste Promopacks
Simpel Simpel herbestellen

Hoe oud moet mijn kind zijn om contactlenzen te mogen dragen ?

Heel wat tieners en jonge mensen hebben het er moeilijk mee om te kiezen tussen het dragen van een bril of een paar lenzen op weg naar de volwassenheid. Deze vaak niet altijd gemakkelijke keuze betekent dat ze op weg zijn om een volwassen persoon te worden met alles wat daar bij hoort.

Maar dit doet meteen de vraag rijzen die velen van ons bezighoudt: hoe oud moet je zijn om te kunnen beginnen met het dragen van lenzen wanneer je problemen met je zichtveld hebt?

Het zal misschien een verrassing zijn om te horen dat ook jonge kinderen gemakkelijk lenzen in hun ogen kunnen verdragen wanneer ze de nodige training  gehad hebben en kunnen instaan voor het onderhoud van hun lenzen.

Kinderen en het dragen van lenzen

Vroeger werden lenzen vaak voorbehouden voor jonge tieners en jonge volwassenen. Toch is het zo dat ook kinderen van een jongere leeftijd doorgaans geen problemen hebben met het dragen van lenzen, op voorwaarde dat hun ouders en uiteraard ook de dokter van mening zijn dat ze klaar kunnen geacht worden om de verantwoordelijkheid voor het dragen van lenzen op zich te nemen.

Zo is er een bepaalde studie die onderzoek deed naar kinderen tussen de leeftijd van 8 en 11 jaar bij het dragen van de dagelijks vervangbare lenzen. Volgens deze specifieke studie is het zo dat zowat 9 op de 10 kinderen gedurende een periode van drie maanden weinig of geen noemenswaardige problemen hadden bij het dragen van lenzen die dagelijks kunnen vervangen worden.

Dit soort van lenzen is gemakkelijker voor kinderen omdat de lenzen niet moeten schoon gemaakt, niet behandeld voor infecties of opgeslagen moeten worden.

Een duidelijke reden waarom kinderen geen lenzen krijgen is de factor van de verantwoordelijkheid.

Het is intussen een bekende factor dat kinderen zeker lenzen kunnen dragen, en hierbij kunnen tal van redenen worden aangehaald waarom de jongeren ook deze manier om hun pover gezichtsveld te verbeteren kunnen gebruiken, maar het is zelden het geval dat lenzen worden voorgeschreven voor kinderen die lijden aan bijziendheid.

Een van de meest aangehaalde redenen om kinderen geen lenzen voor te schrijven is het probleem dat optreedt bij het onderhouden van de lenzen.

Maar, hoera!, bij lenzen die je dagelijks kan vervangen vermijd je dat risico, en het maakt het mogelijk dat kinderen ook van jonge leeftijd toch de kans zullen hebben om contactlenzen met al het bijhorende comfort bijdragen.

Motorische vaardigheden

Een andere reden waarom kinderen doorgaans geen contactlenzen gebruiken is de kwestie van de motorische vaardigheden. Het is inderdaad zo dat kinderen van een jonge leeftijd misschien nog niet de juiste gevoeligheid in hun vingers hebben om een contactlens in het oog in te brengen.

Een andere kwestie is dat heel wat kinderen schrik hebben om een vreemd voorwerp in hun ogen in te brengen.

Toch is het zo dat, afhankelijk van het niveau van de volwassenheid van het desbetreffende kind, jongeren ook kunnen getraind worden om contactlenzen in hun ogen in te leggen, ze nadien ook weer op de juiste manier te verwijderen en om ze eveneens op de geschikte wijze te onderhouden.

Heel wat kinderen hebben hierbij zeker nog de hulp van ouders nodig, en het is dan ook belangrijk dat de vader en/of de moeder hun kind bijstaan in het proces van het onderzoek naar het juiste type van de lenzen, het inbrengen en het weer uithalen, en het op de geschikte wijze onderhouden van de lenzen.

Wat zijn de voordelen van het dragen van lenzen

Het dragen van lenzen kan ten opzichte van het opzetten van bril heel wat voordelen hebben voor kinderen. Een van meest voor de hand liggende voordelen is uiteraard vermijden dat je een bril moet dragen.

Heel wat kinderen schamen zich wanneer ze een bril op hun neus moeten zetten, en het dragen van lenzen heeft het potentieel om deze mogelijke negatieve ervaring te vermijden en om er voor te zorgen dat kinderen die last hebben van hun gezicht hun zelfvertrouwen toch kunnen opkrikken.

Het gebruik van lenzen kan ook leiden tot een beter zicht dan een bril en het ook een verhoogd periferaal zicht tot gevolg hebben.

Heel wat van onze hedendaagse kinderen en jongeren zijn erg actief wat betreft sport, gymnastiek en andere beweging. Wanneer ze een bril moeten dragen, kan dit een belemmering vormen om goed te presteren. Het dragen van lenzen kan bij al deze fysieke activiteiten zeker nuttig zijn en het kind het gevoel geven van beter te presteren in deze activiteit.

Allemaal redenen die je er kunnen toe bewegen om je kind mits het juiste onderricht en onderhoud toch lenzen te laten dragen.

Wat zijn de nadelen van het dragen van contactlenzen

Helaas is er ook een nadeel aan het dragen van contactlenzen bij jongeren, en dat is de stijgende kost die er mee gepaard gaat. De aankoop van een bril is een eenmalige aanschaf waarbij je dus ook goed weet wat je er voor uitgeeft op voorwaarde dat de bril niet beschadigd raakt en of moet vervangen worden.

Het kiezen voor lenzen betekent ook de optie dat je een maandelijkse kost moet incalculeren. Jonge kinderen wordt eerder aangeraden om wegwerpbare lenzen te gebruiken, omdat dit de meest hygiënische manier van werken is. Negatief bijeffect is helaas dat deze lenzen dan ook tot de meest dure types van lenzen behoren.

Een ander mogelijk nadeel van het dragen van lenzen door kinderen is dat er een risico bestaat op het oplopen van een infectie of een ander probleem aan de ogen wanneer de contactlenzen niet op de juiste manier gereinigd worden.

Het is van essentieel belang om je kind aan te leren hoe de lenzen op de juiste manier te onderhouden wanneer je zeker wil zijn dat het zicht van het kind gegarandeerd zal zijn. Het is  ook van essentieel belang dat je je kind aanleert om niet gaan spelen met de lenzen of ze niet aan anderen uit te lenen, en om ze alleen maar met de juiste vloeistoffen te reinigen.

Ook is het belangrijk dat je je kind aanleert dat het zijn lenzen moet verwijderen tijdens het zwemmen of wanneer het onder de douche staat. Als je deze methodes en je kind op jonge leeftijd aanleert, dan zal het er toe bijdragen, ook wanneer het om een rijpe tiener of een volwassenen gaat;  deze juiste technieken voor het onderhoud en dragen van lenzen zal weten te gebruiken.

Wanneer je kind een indicatie geeft dat er ook maar enig ongemak of het begin van een infectie zou aanwezig zijn bij het dragen van de lenzen, dan is het van het grootste belang dat je de lenzen onmiddellijk weer verwijdert, dat je terug overgaat tot het dragen van een bril en dat je uiteraard met kind naar de dokter gaat om te kijken wat er precies aan de hand zou kunnen zijn.

Welk type van contactlenzen moet je kiezen voor je kind?

Wanneer je in samenspraak met je kind denkt om het contactlenzen te laten dragen, dan moet je hoe dan ook steeds beginnen met een bezoek aan je dokter die het nodige tips kan meegeven.

Sommige dokters zullen misschien verkiezen om te wachten om je kind dat gezichtsproblemen heeft contactlenzen te laten dragen tot het nog wat ouder is.

Toch is er steeds meer de neiging om kinderen toe te laten vanaf de leeftijd van acht jaar over te gaan tot het dragen van lenzen. Spreek hoe dan ook met je dokter vooraf grondig door wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van lenzen bij je kind.

Wanneer je gezamenlijk tot het besluit komt dat zachte contactlenzen de beste optie zijn, dan moet je zeker de mogelijkheid overwegen om over te gaan tot dagelijkse wegwerplenzen omdat ze hoe dan ook gemakkelijker zijn bij het onderhoud van de lenzen.

Je mag zeker niet kiezen voor lenzen die niet door de dokter zijn voorgeschreven voor je kind. Het is erg belangrijk om kinderen aan te leren dat lenzen nog steeds een medische voorzieningen zijn, en dat ze met het nodige onderhoud en respect moeten behandeld worden.

Wanneer je niet goed weet wanneer je kind kan beginnen met het dragen van contactlenzen, dan is er maar één goede oplossing. Het antwoord is een combinatie van wat je zelf denkt en voelt, en de opinie van je professionele dokter. Praat met hem of haar om zo gezamenlijk uit te zoeken welk type van lenzen het best geschikt is voor jou kind, dat hij ten slotte het beste kent.