9.6 gebaseerd op 247 reviews
Gratis verzending vanaf 79 euro
Goedkoopste Promopacks
Simpel herbestellen

Oorzaken en Symptomen van het Droge Ogen Syndroom

Het zogenaamde droge ogen syndroom wordt veroorzaakt door een chronisch gebrek aan voldoende lubricatie en bevochtiging van het oppervlakte van het oog. De gevolgen van deze aandoening variëren van een subtiele maar constante irritatie tot een ontsteking van de bovenste weefsels van het oog.

Droge ogen kunnen ook worden omschreven door de medische term, Keratitis sicca, waarmee algemeen een verminderde kwaliteit of hoeveelheid van de tranen mee bedoeld wordt.

Keratoconjunctivis sicca verwijst naar droog het van het oog die zowel de cornea als de conjunctiva beïnvloedt.

 

Wat zijn de symptomen van droge ogen ?

De meest voorkomende symptomen van droge ogen zijn een constante droogheid, gevoel van jeuk, rode ogen en een brandende gevoel. Alleen al deze symptomen kunnen voor je oog specialist voldoende zijn om het droge ogen syndroom vast te stellen.

Maar soms kan het voor de specialist nuttig zijn de hoeveelheid tranen in je ogen op te meten. Een dun stukje filterpapier dat wordt aangebracht onder je onderste ooglid, dat ook bekend staat als de zogenaamde Schirmer test, is een van de manieren om je traanproductie op te meten.

Een ander symptoom van droge ogen is de zogenaamde ‘foreign body sensation’, eigenlijk een bepaald gevoel dat er zich iets in je oog bevindt.

En mag misschien vreemd lijken, maar het droge ogen syndroom kan ook waterige ogen veroorzaken. Dit komt omdat een droogheid op de oppervlakte van het oog soms de productie van het waterige component van je tranen zal gaan overstimuleren bij wijze van een beschermend mechanisme.

 

Wat is de oorzaak van droge ogen ?

Tranen zijn een vorm van ‘bad’ voor het oog. Ze verwijderen het stof en het vuil uit de ogen en houden de ogen voldoende vochtig. Ze bevatten ook enzymen die de kleine organismen die het oog willen koloniseren kunnen neutraliseren. Tranen zijn dan ook van essentieel belang voor een goede gezondheid van het oog.

Tranen zijn complex, want ze bevatten tal van verschillende essentiële elementen, zoals bepaalde soorten olie die worden geproduceerd door speciale klieren in de oogleden die bekend staan als ‘meibom’ klieren. Deze oliën voorkomen het verdampen van de tranen.

Bij het droge ogen syndroom is het zo dat de lacrimale klier (de klier die tranen produceert) en alle hiermee verbonden klieren niet genoeg tranen aanmaken, omdat er sprake is van een disfunctie van de zogenaamde ‘maibomian’ klieren die zorgen voor de productie van de juiste oliën, wat kan leiden tot een buitensporige verdamping van de tranen.

Dit staat bekend als verdampende droge ogen en het wordt nu door experts beschouwd als de voornaamste reden of toch zeker een van de bijdragende factoren van de meeste gevallen van droge ogen.

Het droge ogen syndroom kan tal van oorzaken hebben.

Het kan gewoon voorkomen als een onderdeel van het natuurlijke verouderingsproces van de mens, zeker bij de menopauze bij vrouwen. Het kan ook neveneffect zijn bij het nemen van verschillende medicijnen, zoals daar zijn antihistamines, antidepressiva, bepaalde medicijnen de bloeddruk te regelen, medicijnen voor patiënten die aan de ziekte van Parkinson lijden en medicijnen voor geboorte controle, of omdat je leeft in een droog, stoffig of winderig klimaat.

Als je huis of je kantoor beschikt over een vorm van airconditioning  of een verwarmingssysteem met droge lucht, dan kan dit ook de oorzaak zijn van het uitdrogen van je ogen.

Nog een andere oorzaak is mogelijk onvoldoende knipperen met de ogen, wat kan optreden wanneer je de hele dag naar je computerscherm of de televisie zit te staren. Regelmatig van het scherm weg gaan is dan ook de boodschap.

Droge ogen kunnen ook een symptoom zijn van algemene systeemziektes zoals daar zijn lupus, reumatoïde artritis, of het zogenaamde Sjogren’s syndroom (wat een combinatie is van droge ogen, een droge mond en reumatische artrose of lupus).

Ook het dragen van contactlenzen op langdurige basis kan een oorzaak van droge ogen zijn. Het is trouwens zo dat droge ogen de meest voorkomende klacht zijn van mensen die contactlenzen dragen.

Recent onderzoek heeft intussen aangetoond dat het dragen van contactlenzen en het hebben van droge ogen tot een vicieuze cirkel kan leiden.

Het droge ogen syndroom maakt het gebruik van contactlenzen minder comfortabel, en het verdampen van het vocht van de contactlenzen zorgt op zijn beurt voor een verergering van de effecten van het droge ogen syndroom.

Gelukkig zijn er intussen nieuwe materialen voor contactlenzen en voor het onderhoud van de lenzen beschikbaar die de klachten van droge ogen bij het gebruik van contactlenzen kunnen verminderen.

Het niet goed sluiten van de oogleden, ziekte aan de oogleden en een onvoldoende werking van de klieren die tranen produceren zijn andere voorkomende oorzaken van het droge ogen syndroom.

 

Tranen bestaan uit drie essentiële bestanddelen:

  • het buitenste, olieachtige vochtige bestanddeel
  • het binnenste, waterige, lacrimale bestanddeel
  • het interne bestanddeel, bestaande uit slijm en slijmachtige stoffen

Elke component van onze tranen heeft een specifiek doel.

Zo zullen de lipide stoffen in de tranen de verdamping voorkomen en zorgen voor een betere bevloeiing, daar waar de slijmstoffen er voor zorgen dat de tranen zich beter aan het oppervlakte van het oog vasthechten.

 

Elk bestanddeel van onze tranen wordt door een verschillende klier gemaakt.

  • de buitenste, olieachtige component wordt geproduceerd door de ‘meibom’ klieren in de oogleden.
  • de waterige component wordt geproduceerd door lacrimale klieren die zijn terug te vinden boven de buitenste hoek van de ogen.
  • de binnenste, slijmachtige component wordt geproduceerd door de kelkvormige cellen in de conjunctiva.

Een probleem met gelijk welke van deze bronnen kan resulteren in de onstabiliteit van de tranen en droge ogen.

Het droge ogen syndroom komt vaker voor bij vrouwen, wat mogelijk het gevolg kan zijn van hormonale fluctuaties. Een recente studie heeft ook aangetoond dat het risico op het droge ogen syndroom bij mannen toeneemt naargelang de leeftijd.

Recent onderzoek suggereert intussen ook dat roken eveneens kan bijdragen tot een verhoogd risico op het droge ogen syndroom.

De populariteit van de cosmetische ingrepen aan de oogleden omwille van de drang naar een verbeterde look neemt intussen toe. De klachten in verband met droge ogen worden vaak geassocieerd met het onvoldoende kunnen sluiten van de oogleden na een dergelijke ingreep.

 

 

Het droge ogen syndroom is hoog bij mensen die vaak aan de computer werken

Volgens een nieuwe studie lopen meer dan 75% van de vrouwen die geregeld op het werk aan de computer zitten een hoger risico op het ontwikkelen van het zogenaamde droge ogen syndroom.

Onderzoekers in Japan onderzochten de functie van de tranen en het voorkomen van de symptomen en tekenen van droge ogen bij mensen die op het kantoor vaak een computer voor hun job gebruikten.

Een totaal van 561 werknemers met de gemiddelde leeftijd van 44,3 jaar werden opgenomen in de studieresultaten.

De deelnemers aan de studie moest een vragenlijst invullen en ondergingen ook testen in verband met droge ogen.

Het percentage van vrouwelijke computergebruikers met een duidelijke of waarschijnlijke diagnose van het droge ogen syndroom bedroeg 76,5%, en bij de mannelijke werknemers was dit 60,2%.

De voornaamste risicofactoren voor het ontwikkelen van het droge ogen syndroom waren leeftijd van boven de 30 jaar en het gebruik van de computer gedurende meer dan 8:00 uur per dag.

en aanbeveling was dan ook dat het verminderen van het intens gebruik van de computer een duidelijk gunstig gevolg kan hebben op de toestand van de ogen en bijgevolg ook de publieke gezondheid en de levenskwaliteit van kantoorwerkers gevoelig kan verbeteren.

Een rapport van deze studie werd gepubliceerd in American Journal of Ophthalmology

 

Begin je trager te lezen? Dat kan ook het gevolg zijn van droge ogen

Ongemak en roodheid zijn niet de enige symptomen van droge ogen. Ze kunnen ook gevolg hebben op de snelheid van het lezen. Dit is de conclusie van een studie waarbij de snelheid van het lezen en de contrastsensitiviteit bij 52 mensen die leden aan droge ogen syndroom en een controlegroep van 20 mensen onderzocht.

Studie toonde aan dat de contrastsensitiviteit niet echt  verschilde bij de twee groepen, maar dat dit wel het geval was voor de snelheid van het lezen.

Zo ging de snelheid van het lezen er duidelijk op achteruit naargelang de ernst van het droge ogen syndroom bij de onderzochte deelnemers.

Een rapport van deze studie werd gepubliceerd in het vakblad Optometry & Vision Science.

 

 

Het gebruik van een smartphone wordt gelinkt aan droge ogen bij schoolkinderen

Volgens een studie zou er naast een grotere maandelijkse rekening nog een andere belangrijke kost in verband kunnen gebracht worden met het gebruik van smartphones bij kinderen.

Zo zou volgens een artikel uit een gespecialiseerd vakblad voor pediaters en oogdeskundigen het gebruik van een smartphone bij jonge kinderen de oorzaak kunnen zijn dat zij op vroege leeftijd het droge ogen syndroom ontwikkelen.

Onderzoekers in Korea evalueerden de risicofactoren voor droge ogen syndroom bij schoolkinderen die vaak gebruik maakten van een brede waaier aan technische apparaten, waaronder ook de smartphone.

Ze onderzochten 288 kinderen en ze rangschikken hen als ofwel kinderen die last hadden van het droge ogen syndroom ofwel kinderen met een normale, goed beloeide oogoppervlak.

Elk kind kreeg een vragenlijst betreffende type van technische apparaten dat ze vaak gebruikten (zoals op computer, smartphone en televisie) en de tijd die ze aan elk type van apparaten besteedden.

Tussen de deelnemers aan de studie, werd bij 28 kinderen (een totaal van 9,7%) het droge ogen syndroom vastgesteld, en 260 kinderen (90,3%) behelsden de controlegroep.

Het gebruik van een smartphone kwam vaker voor bij de groep met het droge ogen syndroom dan bij de controlegroep (71% tegenover 50%) en een verhoogd dagelijks gebruik van de smartphone kon ook duidelijk in verband worden gebracht met een verhoogd risico op het droge ogen syndroom, wat een opmerkelijke conclusie mag genoemd worden.

Nog een andere interessante bevindingen van het onderzoek is dat het verhoogd gebruik van de computer en van het kijken naar de televisie apart gemeten niet leidde tot een verhoogd risico op het droge ogen syndroom.

De conclusie van de auteurs van de studie was dan ook simpel en opvallend: het gebruik van de smartphone is een belangrijke risicofactor op het ontwikkelen van het droge ogen syndroom bij kinderen, en ouders wordt dan ook aangeraden de tijd die hun kinderen aan het gebruik van videodisplays, en meer in het bijzonder smartphones duidelijk aan banden te leggen.