9.6 gebaseerd op 247 reviews
Gratis Gratis verzending vanaf 79 euro
Goed Goedkoopste Promopacks
Simpel Simpel herbestellen

Voor- en Nadelen van het dragen van Silicone Hydrogel lenzen

Onderwerpen behandeld in dit artikel:

  • silicone hydrogel lenzen
  • de voordelen van silicone hydrogel lenzen
  • speciale silicone hydrogel lenzen
  • het risico op keratitis
  • allergieën tegen silicone hydrogel lenzen
  • voor wie zijn silicone hydrogel lenzen geschikt ?

Silicone hydrogel contactlenzen zijn gesofistikeerde zachte lenzen die meer zuurstof toelaten om door de lens naar de cornea te gaan dan gewone zachte hydrogel lenzen. Het is zelfs zo dat dit type van lenzen tot vijf keer meer zuurstof naar het netvlies doorlaat dan de klassieke hydrogel lenzen.

Silicone hydrogel en gewone hydrogel lenzen zijn beiden gemaakt van plastiek dat in droge toestand hard is maar redelijk gemakkelijk water absorbeert en zacht wordt, zo een beetje zoals een gel bij bevochtiging.

Als je ooit al eens een zachte of silicone hydrogel lens hebt laten uitdrogen, dan weet je dat het zijn vorm verliest, en hard en fragiel wordt. Maar als je de uitgedroogde gel een paar minuten in een vloeistof voor lenzen laat weken, wordt ze weer zacht en plooibaar.

In 2013 waren silicone hydrogel lenzen al goed voor 66% van totaal van alle lenzen die in de Verenigde Staten werden gedragen, vergeleken met ongeveer 24% voor gewone zachte lenzen, 8% voor de gasdoorlatende lenzen en 2% voor hybride contactlenzen.

Populaire merken van silicone hydrogel lenzen zijn onder meer  :

  • Acuvue Oasys (Johnson & Johnson.)
  • Air Optix Aqua (Alcon)
  • Biofinity (CooperVision)
  • PureVision2 (Bausch + Lomb)

 

Silicone hydrogel (niet silicon hydrogel) contactlenzen

Silicone hydrogel lenzen worden soms verkeerdelijk wel eens silicon hydrogel lenzen genoemd. Silicon is een vaak voorkomend mineraal. In feite is gewoon zand voornamelijk samengesteld uit silicon dioxide (silica).

Deze goed gezuiverde stof wordt gebruikt om semi conductororen te maken, en dit is waarom het zuidelijke deel van de baai van San Francisco, daar waar zich onder meer Apple nog tal van andere hightech en computerbedrijven bevinden de bijnaam Silicon Valley heeft gekregen.

Silicone is de naam van een groep van flexibele, plastic-achtige materialen die onder meer silicon, carbon, zuurstof en andere chemische stoffen bevatten. Naast zijn gebruik om de zuurstof doorlatende eigenschappen van contactlenzen te verhogen, vinden we silicone ook terug om borstimplantaten, medische buisjes en andere medische apparaten te maken.

Silicone hydrogel lenzen zijn zachte lenzen, maar silicone wordt ook gebruikt bij de productie van heel wat strakke gasdoorlatende lenzen om zo de zuurstof doorlatende eigenschappen van de lenzen te verbeteren.

 

De voordelen van silicone hydrogel lenzen

Alle lenzen verminderen in zekere mate de hoeveelheid zuurstof die de bovenste oppervlakte van het oog bereikt. Wanneer de zuurstoftoevoer naar het netvlies gevoelig is verminderd, een toestand die we kennen als hypoxia, dan kunnen een aantal problemen optreden zoals daar zijn rode ogen, opzwellen van het netvlies, vertroebelt zicht en ongemak bij het zien.

Deze toestand kan ook het risico op het ontwikkelen van een reeks ooginfecties verhogen.

Problemen die gerelateerd zijn aan deze toestand in het oog werden in de jaren 1990 een belangrijk onderwerp wanneer het dragen van lenzen gedurende een langere tijd steeds populairder werd. Naarmate het aantal mensen die hun lenzen ‘s nachts en continu gedurende verschillende dagen dragen toeneemt, stijgt helaas ook het aantal infecties dat kan in verband gebracht worden met het dragen van lenzen.

De silicone hydrogel lenzen werden speciaal geïntroduceerd in de hoop om de met deze aandoening (Hypoxie) gerelateerde problemen te verminderen en de veiligheid van zowel de mensen die hun zachte lenzen dagelijks als gedurende een langere periode dragen te verhogen.

De zuurstoftoevoer naar het oog verhogen is potentieel een goede zaak voor alle dragers van lenzen, zeker wanneer je er rekening mee houdt dat heel wat dragers de instructies van de specialist in verband met het correct dragen en vervangen van de lenzen niet altijd nauwkeurig op de voet opvolgen.

Volgens een van de grote bedrijven Alcon dragen ongeveer een vijfde van alle dragers van zachte lenzen hun lenzen tijdens de slaap, en van die  patiënten die ‘s nachts met hun lenzen slapen zijn gebruiken twee op de drie  lenzen die eigenlijk niet geschikt zijn om ‘s nachts te dragen.

 

Speciale silicone hydrogel lenzen

De toenemende doorlaatbaarheid van zuurstof bij silicone hydrogel lenzen maakt ze speciaal geschikt voor bijzondere ontwerpen van contactlenzen die wanneer je ze zou uitvoeren met de conventionele zachte hydrogel materialen problemen aan de ogen zouden kunnen veroorzaken.

Dit bevat alle ontwerpen die een grotere lensmassa vereisen, zoals torische contactlenzen voor astigmatisme, bifocale lenzen, lenzen voor ogen die moeilijk aan te passen zijn, en lenzen op maat gemaakt, zoals bijvoorbeeld zachte lenzen voor keraconus.

 

Het risico op keratitits (hoornvliesontsteking) bijdragen van zachte silicone hydrogel lenzen

Verminderen silicone hydrogel lenzen het risico op keratittis en andere ook infecties? Ja en nee.

Een studie die gepubliceerd werd in het Britse vakblad voor oogartsen kwam tot de conclusie dat dragers van zachte siliconen hydrogel lenzen een beduidend lager risico liepen op het ontwikkelen van een ernstige vorm van keratitits, maar wel een hoger risico op een minder ernstige vorm van deze aandoening.

De studie was uitgevoerd in een  hospitaal gedurende een periode van 12 maanden in het Verenigd Koninkrijk.

De studie toonde aan dat het jaarlijks voorkomen van de niet ernstige vorm van deze aandoening laag was in beide groepen, waarbij in totaal 14,1 per 10.000 dragers of 0,14% werd aangetast met de aandoening bij de dragers van de hydrogel lenzen en 55,9 per 10.000 dragers of 0,56% beide dragers van silicone hydrogel lenzen.

Er waren geen gevallen van ernstige keratittis bij patiënten die dagelijks de silicone hydrogel lenzen droegen, daar waar zij die de gewone hydrogel lenzen voor dagelijks gebruik kregen toegewezen in 6,4 gevallen op de 10.000 wel de aandoening kregen.

Het risico op de aandoening was beduidend groter bij beide groepen van zachte lenzen bij patiënten die hun lenzen ook ‘s nachts droegen.

Het constant dragen van hydrogel lenzen veroorzaakte 48,2 gevallen op niet ernstige keratitis en 96,4 gevallen van ernstige keratitis per 10.000 dragers.

De silicone hydrogel lenzen voor langdurig gebruik veroorzaakten 98,8 gevallen van de eerste en 19,8 gevallen van het tweede aandoening per 10.000 dragers.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er een beduidend hogere kans op ernstige keratitits is bij mensen die slapen met de contactlenzen in vergelijking met zij die enkel hun lenzen in hebben wanneer ze wakker zijn.

Ze raden dan ook aan dat mensen die hun contactlenzen continu willen dragen het advies zouden moeten meekrijgen dat ze zich moeten wenden tot silicone hydrogel lenzen. Dit type van lenzen lijkt heel wat veiliger voor nachtelijk gebruik dan de normale hydrogel lenzen.

Critici van silicone hydrogel lenzen hebben deze studie aangegrepen als zijnde een bewijs dat silicone hydrogel lenzen kunnen in verband gebracht worden met een hoger risico op niet ernstige keratitis in vergelijking met de klassieke hydrogel lenzen.

Er moet wel bij genoteerd worden dat de studie niet heeft geëvalueerd hoeveel mensen die de silicone hydrogel lenzen droegen te kampen hadden met niet ernstige keratitits opnieuw overgingen tot de conventionele hydrogel lenzen voorafgaand aan de studieperiode omdat ze al eerder gelijkaardige problemen met het dragen van hydrogel lenzen hadden gekregen.

Er moet eveneens bij vermeld worden dat tijdens deze studie de enige silicone hydrogel lenzen die in het Verenigd Koninkrijk toegelaten waren ontworpen werden voor een vervanging op maandelijkse basis, daar waar verschillende merken van de klassieke hydrogel lenzen beschikbaar zijn voor een meer frequent vervangen om de twee weken.

Vandaag zijn er in de Verenigde Staten en Europa al meerdere merken van silicone hydrogel lenzen die ontworpen zijn om om de twee weken of om de maand vervangen te worden. Er zijn intussen zelfs silicone hydrogel lenzen beschikbaar die je elke dag mag weg werpen en vervangen.

 

Allergische reactie op het dragen van silicone hydrogel lenzen

Een reeks van blogs, websites en online forums is terug te vinden met daarop tal van klachten van dragers van lenzen die allergische reacties hebben ontwikkeld op het dragen van silicone hydrogel lenzen.

De meest voorkomende klachten zijn rode ogen, gevoel van ongemak, jeuk, en een groter bewustzijn van het aanwezig zijn van de lens of symptomen van droogheid. Hierbij moet vermeld worden dat deze symptomen ook kunnen veroorzaakt worden door droge contactlenzen of de gevoeligheid voor een nieuwe vloeistof die wordt gebruikt voor het onderhoud ervan.

Silicone hydrogel lenzen laten wel meer zuurstof toe tot het oppervlak van het oog, maar de toegevoegde silicone kunnen de vochtigheid van het oppervlak van de lenzen verminderen,  wat ze potentieel moeilijker maakt om voldoende vochtig op het oog te blijven.

Om deze tendens tegen te gaan, zijn er nieuwe oplossingen voor contactlenzen ontwikkeld die speciale elementen bevatten om zo de silicone hydrogel lenzen gedurende de hele dag vochtig te houden.

De vochtigheid van de lenzen zal voor de meeste gebruikers geen probleem zijn, maar mensen met bijzonder droge ogen kunnen toch een gevoel van droogheid en ongemak ervaren bij het dragen van silicone hydrogel lenzen dat ze niet hadden met hun vorige klassieke hydrogel lenzen.

Dit ongemak dat eigenlijk vooral met droogheid gerelateerd moet worden kan verkeerdelijk worden gezien als een symptoom van een allergie voor silicone hydrogel lenzen.

Omdat silicone hydrogel lenzen meer zuurstof toelaten om het oog te bereiken, zullen sommige dragers zich meer bewust worden van het feit dat ze lenzen dragen voor een andere, eerder paradoxale reden.

Een factor waarom zachte lenzen zo comfortabel zijn voor tal van gebruikers is net de verlaagde toevoer van zuurstof naar de voorkant van het oog omdat het dragen van de lenzen de gevoeligheid van de oppervlakte van het netvlies verminderd.

Wanneer er meer zuurstof beschikbaar is door  het dragen van deze hoogst zuurstof doorlatende silicone hydrogel lenzen, is het mogelijk dat de cornea zijn normale gevoeligheid behoudt, wat de drager zich meer van bewust maakt dat er een lens op zijn of haar oog zit.

In een studie die op het einde van 2010 werd gepubliceerd in een gespecialiseerd vakblad voor oogheelkunde en visuele wetenschap ontdekten researchers dat patiënten bij wie silicone hydrogel lenzen werden aangepast of  klassieke hydrogel lenzen vervingen door silicone hydrogel lenzen er een duidelijke verhoging van de gevoeligheid van hun netvlies gewaar werden.

De studie kwam ook tot de ontdekking dat veranderingen in de gevoeligheid van het netvlies bij dragers van silicone hydrogel lenzen optraden wanneer verschillende types van onderhoudsproducten voor de lenzen werden gebruikt.

De bevindingen van de studie leidden de wetenschappers tot de uiteindelijke conclusie dat het effect van het dragen van zachte lenzen op het functioneren van de gevoeligheidszenuwen op de top van het oog meer complex blijken te zijn dan aanvankelijk werd verondersteld.

De auteurs van de studies bevolen dan ook bijkomende studies aan om te onderzoeken hoe de gevoeligheid van de oppervlakte van het oog kan wisselen na gebruik op langere termijn van silicone hydrogel lenzen en of de gevoeligheid van het netvlies en de omringende weefsels bijdraagt tot een gevoel van ongemak op het einde van de dag dat vaak wordt gerapporteerd door dragers van hydrogel en silicone hydrogel lenzen over de wereld.

Wat betreft de mogelijke allergieën die mensen kunnen hebben voor silicone hydrogel lenzen: er is momenteel geen echt formeel bewijs voor deze stelling ter beschikking.

Bij het schrijven van dit artikel lijkt het erop dat er nog steeds geen bevestigde gevallen zijn van allergische reacties op silicone hydrogel lenzen volgens de rapporten van de Amerikaanse dienst voor voedsel en geneesmiddelen FDA of van het gelijkaardige instituut voor geneeskundige en gezondheid’s zorgen in het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn er nergens klinische reporter gepubliceerd in vooraanstaande medische kranten of tijdschriften in om het even welk land.

 

Zijn silicone hydrogel lenzen geschikt voor u ?

De meeste oogheelkundige en oogspecialisten zijn het erover eens dat het meest duidelijke gunstige effect van silicone hydrogel lenzen bestaat uit de vermindering van problemen die we kunnen relateren met hypoxia die in verband worden gebracht met zachte lenzen gemaakt van de gewone hydrogel materialen.

Dit heeft duidelijk resulteert in een daling van het aantal gevallen van rode ogen ten gevolge van het dragen van lenzen, een gevoel van ongemak en ernstige keratitis problemen bij het dragen van contactlenzen gedurende een langere periode van tijd.

Het is ook aanneembaar dat door de verhoogde transmissie van zuurstof, silicone hydrogel lenzen heel wat mensen intussen hebben toegelaten om hun lenzen op een comfortabele manier , en vooral ook langer kunnen dragen dan met de klassieke hydrogel lenzen.

Silicone hydrogel materialen hebben de makers van lenzen ook toegelaten om een bredere keuze aan ontwerpen van lenzen aan te bieden die zorgen voor een gezonde hoeveelheid zuurstof om het netvlies te bereiken om zo de lenzen op comfortabele manier tijdens de dag of zelfs continu te kunnen dragen.

Toch hebben ook de nieuwe silicone hydrogel lenzen nog niet alle problemen kunnen oplossen in verband met het ongemak bij het dragen van contactlenzen.

Zo is het zo dat sommige mensen meer het gevoel hebben een lens te dragen wanneer ze overgaan tot de keuze van silicone hydrogel lenzen dan wanneer ze de klassieke hydrogel lenzen zouden dragen.

Sommige studies hebben ontdekt dat silicone hydrogel lenzen meer gevoelig zijn voor zekere types van afzettingen op de lenzen dan de klassieke hydrogel lenzen, en sommige vloeistoffen voor contactlenzen kunnen minder efficiënt zijn op silicone hydrogel lenzen dan bij de gewone zachte lenzen.

Ook is het zo dat silicone hydrogel lenzen door hun toegenomen doorlaatbaarheid van zuurstof bij sommige studies geassocieerd worden met een groter risico op ontstekingen aan het netvlies en andere complicaties bij sommige patiënten, dit in vergelijking met met de klassieke hydrogel lenzen.

De reden voor deze opmerkelijke problemen blijven voorlopig nog onduidelijk.

Sommige experten zeggen dat er nog geen hard bewijs is dat toename van de voorraad zuurstof in het oog bij het dragen van  siliconehydrogel lenzen bijdragen tot een beter draagcomfort op het einde van de dag, in vergelijking met het dragen van de klassieke hydrogel lenzen.

Uiteraard zijn er altijd pro en contra’s voor om het even welk materiaal van contactlenzen of ontwerp.

De beste manier om vast te stellen of silicone hydrogel lenzen voor jou de beste keuze zijn is om vooraf eerst met je oogdokter alle mogelijke opties op het vlak van contactlenzen door te nemen.

Je dokter zal tijdens de consultatie vooraf eerst een grondig onderzoek van je ogen uitvoeren, de resultaten analyseren en dan op basis van deze bevindingen een voorstel doen van welk type van lenzen het best bij jou en je specifieke noden past, waarop je dan zelf de juiste beslissing kunt nemen.