9.6 gebaseerd op 247 reviews
Gratis Gratis verzending vanaf 79 euro
Goed Goedkoopste Promopacks
Simpel Simpel herbestellen

Zijn contactlenzen veilig voor kinderen ?


Bezorgde ouders vragen vaak en oogdokters deze ene specifieke vraag : “mijn kind zou graag contactlenzen dragen, is dat geschikt voor hem of haar ?”

Meer nog dan alleen maar de leeftijd, speelt vooral de maturiteit van het kind en zijn mogelijkheid om goed om te gaan met de contactlenzen een belangrijke rol.

 

Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen beginnen met het dragen van contactlenzen ?

Puur fysisch gezien kunnen de ogen van een kind op vrij jonge leeftijd contactlenzen verdragen. Sommige jonge kinderen zijn beter geschikt om te beginnen met contactlenzen te dragen dan andere omwille van congenitale cataract, of andere specifieke condities van het oog die al van bij de geboorte aanwezig zijn.

In een recente studie waarbij onderzoek werd verricht naar kinderen met bijziendheid in de leeftijd van acht tot en met 11 jaar met wegwerplenzen voor een dag, kwam tot uiting dat tot 90% van de kinderen geen probleem hadden om contactlenzen in het oog aan te brengen en weer te verwijderen, en dit zonder steun van hun ouders of andere volwassenen.

Als je overweegt om je kind contactlenzen te laten dragen, moet je vooral eerst goed kijken hoe je kind omgaat met het uitvoeren van andere verantwoordelijkheden en taken. Heeft je kind goede persoonlijke gewoonten op het vlak van hygiëne, houdt het de slaapkamer en de badkamer proper, en is het goed met het uitvoeren van het schoolwerk en andere klusjes in het huis die je aan je kind vraagt ?

Als je je kind voortdurend moet herinneren aan het feit dat het netjes moet blijven en dat het een goede hygiëne moet navolgen, dan is het misschien nog niet klaar om de nodige verantwoordelijkheid te nemen om contactlenzen te dragen en er ook het juiste onderhoud ervan na te streven. Maar als je kind goed in staat is om al deze taken uit te voeren, dan is het misschien wel een geschikte kandidaat om contactlenzen te gaan dragen

Kinderen zijn van nature goede dragers van contactlenzen als ze bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor de lenzen op te nemen. Meestal zijn ze dan heel goed gemotiveerd om contactlenzen te dragen en passen ze zich ook doorgaans heel goed aan

Kinderen hebben doorgaans minder vaak droge ogen, een toestand die er op termijn kan toe bijdragen dat lenzen problemen kunnen veroorzaken, en dit vooral bij volwassenen.

In de praktijk stellen we overigens vast dat jongere kinderen vaak de instructies voor het dragen het onderhoud van contactlenzen beter opvolgen dan tieners en jong volwassenen, en ze hebben dan ook vaak minder problemen gerelateerd aan het te lang dragen van de contactlenzen of het niet goed gebruiken van de vloeistoffen voor het onderhoud van de contactlenzen.

 

Contactlenzen bij het uitoefenen van sport

Kinderen die actief zijn in sport en veel andere beweging uitvoeren zoals bijvoorbeeld dans zullen het dragen van contactlenzen vaak comfortabeler vinden dan het dragen van een bril. Als je kind bij het uitoefenen van sport een bril draagt, zelfs wanneer het over specifieke sterke sportbrillen gaat die tegen een stootje kunnen, dan blijft nog altijd het probleem dat het montuur van de bril zeker bij contactsporten kan breken, en dit kan tot vervelende verwondingen leiden.

Een ander probleem is dat de glazen van sportbrillen tijdens een wedstrijd kunnen aandampen, wat de blik van het kind en bijgevolg ook de prestatie nadelig kan beïnvloeden.

Contactlenzen, specifiek bij het gebruik tijdens sportwedstrijden, schakelen deze problemen uit en ze hebben een aantal andere voordelen zoals een niet belemmerd zicht op het veld en ook een beter periferaal zicht dat je kind toelaat om sneller te reageren op andere spelers en voorwerpen zoals een bal die plotseling in zijn nabijheid komt.

Contactlenzen hebben ook het voordeel dat steeds ze stabiel blijven wanneer hij of zij aan het lopen is, en dit zorgt voor een meer accuraat en een meer stabiel zicht.

Heel wat contactlenzen, speciaal de contactlenzen die gas doorlaten, bieden een beter zicht dan brillen. Dit leidt tot een helder zicht, en dat bevordert uiteraard de prestatie tijdens de sport.

Het opbouwen van zelfvertrouwen door het dragen van contactlenzen

Heel wat kinderen die voorheen misschien een gebrek aan zelfvertrouwen hadden weten dit op te krikken door het dragen van contactlenzen, dit om de heel eenvoudige en voor de hand liggende reden dat ze niet steeds door glazen moeten kijken.

Gewoon maar door het dragen van contactlenzen kan het gevoel dat het kind van zichzelf heeft ,omdat niet meer zo een lelijke bril op de neus moet dragen, wegnemen en zo het zelfvertrouwen in aanzienlijke mate doen toenemen.

Dus om kort samen te vatten wat hierboven werd uiteengezet: het dragen van contactlenzen heeft niet alleen een beter zicht bij het uitoefenen van een sport dan een bril, maar het verbetert ook nog eens het zelfvertrouwen.

In de recente studie die werd uitgevoerd bij 169 kinderen die eerst op voorschrift van de dokter een bril droegen en nadien overgingen tot contactlenzen, was de conclusie simpel: de onderzoekers vonden dat het dragen van lenzen op duidelijke wijze het gevoel verbeterde waarmee kinderen en tieners hun eigen verschijning en deelname aan activiteiten evalueerden.

Tussen de deelnemers van de studie, zeiden 71,2% van de kinderen in de leeftijdscategorie van 8-12 jaar en 78,5% van de tieners dat zij het dragen van lenzen verkozen boven dragen van een bril.

De onderzoekers kwamen ook tot de conclusie dat kinderen tot de leeftijd van acht jaar evengoed in staat waren als tieners om de door hen voorgeschreven contactlenzen te dragen en te onderhouden in deze studie die weliswaar was gesponsord door Vistakon.

Bij een andere studie werden 484 kinderen met de leeftijd van 8 tot 11 jaar gevraagd om op niet gestructureerde wijze gedurende een periode van drie jaar ofwel contactlenzen ofwel een bril te dragen.

Bij het einde van de studie toonde het onderzoek aan dat het beeld dat kinderen van zichzelf hadden van hun eigen fysieke verschijning, hun atletisch vermogen en hun sociale interactie opmerkelijk hoger waren bij de kinderen de contactlenzen droegen.

Dit gezegd zijnde moet je ook in beschouwing nemen dat wanneer je kind overschakelt van een bril naar contactlenzen dit geen permanente beslissing hoeft te zijn.

Met andere woorden, als je kind toch niet goed de overschakeling weet te maken, of wanneer het nog niet in staat is om de verantwoordelijkheid over het dragen het onderhoud voor de contactlenzen te nemen, kan hij of zij gemakkelijk terug gaan naar het dragen van een bril. Dit hoeft geen definitieve beslissing te zijn, je kind kan later nog altijd opnieuw proberen om contactlenzen te dragen.

 

Het proberen onder controle houden van bijziendheid door het dragen van contactlenzen

Bijziendheid kan een andere reden zijn om te overwegen om je kind contactlenzen te laten dragen. Ook al blijft het concept momenteel nog enigszins controversieel, toch zijn er studies die suggereren dat voor kinderen die lijden aan bijziendheid, het dragen van gasdoorlatende contactlenzen de vooruitgang van deze aandoening kunnen doen vertragen of zelfs wegnemen.

Anderzijds is er ook onderzoek dat het effect van dragen van contactlenzen met deze specifieke aandoening nog steeds in twijfel trekt, dus moeten we misschien nog nieuwe onderzoeken afwachten.

De meer specifieke techniek van gasdoorlatende lenzen die we kennen als orthokeratologie of ortho-k, die misschien bijziendheid zou kunnen bestrijden maakt gebruik van speciaal ontworpen lenzen die de vorm van de oogbol veranderen wanneer de lenzen gedurende slaap ‘s nachts worden gedragen.

Revolutionair is tijdens deze techniek dat je ‘s morgens de lenzen verwijdert en dat wanneer de procedure succesvol verloopt de persoon met bijzicht gedurende de hele dag zonder het dragen van een bril of lenzen helder zou kunnen zien.

Wel in acht houden dat deze techniek voorlopig alleen nog maar een tijdelijk effect kan teweegbrengen.

Je moet deze specifieke lenzen elke nacht (tijdens slaap ) opnieuw dragen om het corrigerend effect tijdens de dag gewaar te worden.

Recent hebben onderzoekers in Nieuw-Zeeland vastgesteld dat experimentele ‘dual focus’ contactlenzen in staat te zijn om de vooruitgang van bijziendheid bij kinderen in de leeftijd van 11 tot ongeveer 14 jaar achteruit te laten gaan, dit in vergelijking met personen die gewone zachte lenzen dragen.

Deze specifieke lenzen zorgen voor een centrale optische zone die de bijziendheid kan corrigeren, dit omgeven door periferale zones met ietwat minder zicht.

Het werk van deze lenzen is gebaseerd op eerder onderzoek dat aanwijst dat het afnemen van het zicht in de kern van het oog zou kunnen verminderen tijdens de kindertijd bij een persoon die lijdt aan toenemende bijziendheid in de loop van zijn jeugd.

Over een periode van zowat 20 maanden, konden deze lenzen de bijziendheid verminderen met 30% of zelfs meer bij 70% van de kinderen die deelnamen aan de studie. Het versterken van de gezichtsscherpte en contrastgevoeligheid werd echter behouden in vergelijking met de dragers van de conventionele zacht lenzen.