9.6 gebaseerd op 247 reviews
Gratis verzending vanaf 79 euro
Goedkoopste Promopacks
Simpel herbestellen

Algemene voorwaarden

Mededeling over het welzijn van uw ogen

Laat op geregelde tijdstippen uw ogen controleren door een specialist, dit om irritaties en eventuele beschadigingen te voorkomen. De sterkte en krommingen van uw ogen kunnen veranderen. Weblens raadt aan dit ten minste jaarlijks, bij voorkeur halfjaarlijks te laten controleren. U kunt dit ook bij ons doen, maak hiervoor een afspraak op +32 37 666 777 . Dit kan van maandag tem vrijdag van 9.30u-12.30u & 13.30u-18u en zaterdag van 9.30u tot 17u. .

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Door de bestelling verklaart de koper zich akkoord met de lopende voorwaarden.

2. BESTELLEN

Alle bestellingen kunnen via de website (www.weblens.be), telefonisch of per e-mail gebeuren. De koper zal een bevestiging krijgen van zijn bestelling, pas van dan af is de bestelling bindend. Voor telefonische bestellingen zal een mail gestuurd worden ter bevestiging van de geplaatste bestelling.

3. LEVERING

Verzendingen binnen de België wordt een bedrag van 2,90 of 3,90 euro gerekend, afhankelijk van uw leveringsvoorkeur (pakketautomaat of aan huis levering). Voor Nederland en Frankrijk een bedrag van 3,90 EURO. Levering geschiedt pas na betaling. Leveringstermijnen aangegeven op de website zijn indicatief en niet bindend. De levering geschied normaal tussen de 1 à 2 werkdagen binnen België. Buiten België gaan de levertijden van 2 tot 5 werkdagen. Er wordt gestreefd naar de kortst mogelijke levertermijnen. Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht de bestelling te annuleren noch een schadevergoeding te eisen. In geval van overmacht is WEBLENS gerechtigd om de bestelling eenzijdig te annuleren. Bij het niet nakomen van de punten uit deze algemene verkoopsvoorwaarden is WEBLENS gemachtigd om de samenwerking met de koper eenzijdig op te zeggen.

4. AFHALINGEN

Afhalingen kunnen ook gebeuren op het afhaalpunt Ten Bos 5 in 9100 Nieuwkerken-Waas, België. Bij afhalingen worden geen portkosten gerekend.

5. BETALINGEN

Zoals eerder besproken in punt “3. LEVERING” zal enkel bij volledige betaling de levering geschieden. De betaling kan online gebeuren of via overschrijving per : Overschrijving, Bancontact/MisterCash / iDEAL / Maestro / Visa / MasterCard / KBC Online / ING HomePay / Dexia DirectNet. Als bewijs van betaling krijg de koper altijd een factuur meegestuurd bij de levering.

6. PRIJZEN

De vermelde prijzen op de website van WEBLENS zijn onder voorbehoud van typ fouten en overmacht gegarandeerd. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief 21% BTW.

7. KLACHTEN

Klachten ivm zichtbare en onzichtbare gebreken of de niet-conformiteit van de gevraagde producten moeten schriftelijk binnen de 14 dagen gemeld worden. Het terugsturen van de producten moet franco en dus zonder kosten voor WEBLENS gebeuren. Retourzendingen worden enkel aanvaard als hiervoor schriftelijk toestemming werd gegeven door WEBLENS.

8. AANSPRAKELIJKHEID

WEBLENS werkt met producten van de hoogste kwaliteit. De goederen worden geleverd aan de hand van de opgegeven parameters van de klant. WEBLENS raadt de koper ook aan zijn ogen op regelmatige basis (aangeraden 6 maandelijks) te laten controleren bij een specialist (hetzij de oogarts, hetzij een contactlensspecialist). Door de bestelling te plaatsen gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden. Alle producten worden geleverd in de verpakking van de fabrikant en worden gewaarborgd door het CE label. De koper verbindt zich er ook toe de handleiding/bijsluiter te lezen alvorens het product te gebruiken. WEBLENS is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van goederen voor de koper of hieruit voorvloeiende gevolgen. Ook niet voor eventuele technische gebreken. Bij technische gebreken dient er contact opgenomen te worden met de fabrikant van het product. WEBLENS is niet aansprakelijk voor schade aan het oog of hieruit voortvloeiende gevolgen ten gevolge van onvoldoende verzorging (hygiëne), onvoldoende opvolging door specialisten of door het niet naleven van de instructies van de fabrikant.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens worden bijgehouden in een geautomatiseerde database en worden niet aan derden doorgegeven. WEBLENS behoudt zich het recht om de gegevens te gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. De koper kan ten alle tijden de gegevens opvragen of aanpassing of verwijdering aanvragen.

10. ZICHTTERMIJN

In overeenstemming met de wetten betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, geniet de koper herroepingsrecht. Voor alle niet-gepersonaliseerde producten heeft de koper het recht deze, zonder opgaaf van reden, binnen de veertien werkdagen na ontvangst te retourneren, en doet zulks binnen drie dagen waarbij eventuele verzendinstructies van WEBLENS opgevolgd dienen te worden. De aankoopprijs zal worden terugbetaald binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen. Dit enkel als deze in perfecte staat werden ontvangen alsook in een verpakking die voldoende gefrankeerd werd. Geopende, gebruikte, beschadigde of beschreven verpakkingen worden nooit teruggenomen. De veertien dagen vrijblijvend is niet van toepassing op persoonlijke producten, ook niet voor de koper vervaardigde contactlenzen.

11. CONTACT INFORMATIE

Ons adres: WEBLENS, Ten Bos 5, 9100 Nieuwkerken-Waas, Oost-Vlaanderen, België E-Mail: info@weblens.be - Infolijn: +32 37 666 777 WEBLENS is een onderdeel van OOGWERELD België NV. BE7141320600169 – BTW BE0436 684 201

12. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, de Rechtbank van Dendermonde is exclusief bevoegd.